Kits de Embalatge Industrial

  El Kit de Embalatje Industrial, és un sistema d'embalatge format per un palet de fusta, cartró o plàstic, al qual li enganxem un embalatge de cartró plegable amb tots els components necessaris per a convertir-se en un sistema d'embalatge industrial.

  El disseny del Kit permet entregar el contenidor plegat i cosit al palet fent que en un solo embalatge estiguin tots els components necessaris para embalar el producte, així reduim espaci d'emmagatzematge, en transport i temps de utilizació per part dels operaris.

  DINS DE LA NOSTRA DIVISIÓ DE KITS FABRIQUEM 6 MODELS DIFERENTS 

   

  A1A0170
  KIT DE CONSUM

  Especialment indicat per càrregues de grans pesos gràcies als dos aros.

  Kit plegable3
  KIT PLEGABLE

  Es presenten plegats optimitzant així els costos logístics. Muntatge ultra ràpid, una sola persona ho pot fer en pocs segons.

  A1A0160
  KIT ARO + TAPES

  Kit molt versàtil; format per un palet, una base grapada a aquest, un aro plegat i una tapa.

  A1A0174
  KIT REFORÇOS DE FUSTA

  Col·loquem reforços de fusta al kit per millorar la resistència i reduir la deformació amb productes a granel, se'l coneix com al Kit Heavy Duty.

  C_FONT_260411-0634sl
  KIT FRONTAL OBERT

  Pensat per a que els operaris puguin accedir a l'interior en el moment de càrrega i descàrrega.

  P1050859
  KIT EXTRA LONG

  Caixes de més de 6 metres de llarg, amb elles podem cobrir les necessitats que tingueu.

  KIT DE CONSUM

  El Kit de Consum és compost d'un cos de cartró exterior enganxat al palet de fusta junt a un aro interior fabricat a mida, segons les especificacions de pesos i apilament del producte a embalar, i una tapa per cobrir tot el producte. Presenta protectors a les cantonades per resistir l'apilament dels contenidors

  Aquest Kit està especialment indicat per a productes de gran volum i pes. Té gran facilitat de muntatge i utilització gràcies a la presentació premuntada i plegada, reduint aixi els costos logístics de muntatge i emmagatzematge ja que l'espai que ocupa es equivalent al perímetre de la base del palet.

   

   

  A1A0172
  A1A0171
  A1A0170
  A1A0169
  A1A0166

  KIT PLEGABLE

  El Kit Plegable és compost per un contenidor grapat a un palet a mida del perímetre del contenidor, segons les especificacions de volum, pesos, càrregues i apilament dels productes a embalar.

  El contenidor presenta dos opcions de tancament superior: amb solapes o amb tapa. En tots dos casos es presenta plegat i premuntat per a la seva utilització. D'aquesta manera es redueixen els costos de muntatge, emmagatzematge i transport ja que l'espai que ocupa al magatzem és igual al perímetre del palet i es monta amb un simple moviment de apertura. Aquest Kit d'embalatge està especialment indicat per productes de pes mig i grans volums.

  Kit plegable
  Kit plegable2
  Kit plegable3
  Kit plegable4

  KIT ARO + TAPES

  Aquest és un Kit format per una base grapada al palet, un aro i una tapa, tots els fabriquem segons les vostres necessitats mecàniques i logístiques. En aquest cas, depenent de les càrregues de apilament determinaran la qualitat de cartró que s'utilitzarà.

  100% personalitzable i amb l'opció d'incorporació de finestres, ofereix una incomparable relació qualitat preu a la família dels Kits d'embalatge industrial.

  A1A0164
  A1A0162
  A1A0161
  A1A0160
  A1A0156

  KIT AMB REFORÇOS DE FUSTA

  Dissenyem i fabriquem els kits plegables industrials amb reforços de fusta per  poder cobrir les necessitats mecàniques més exigents, no només pensant en la resistència al pes i apilament, sinó també a la expansió.

  En molts casos, la deformació dels contenidors venen donats per l'ús d'aquets amb productes a granel i per la seva força d'expanasió. Per això, els reforços de fusta aconsegueixen solucionar aquets problemes.

  ci_011
  KIT AMB REFORÇOS DE FUSTA

  KIT FRONTAL OBERT

  El Kit Frontal Obert, pensat per a que els operaris puguin accedir a l'interior en els moments de càrrega i descàrrega.

  Amb grans propietats mecàniques tant de càrrega com d'apilament, aquests Kits son ideals per a productes pesats i voluminosos.

  Totalment personalitzables, totes les seves parts s'entreguen a l'interior del Kit de forma plegada, reduint així els costos d'emmagatzematge i transport.

  La puerta frontal pot anar subjecte amb velcros, clips o per la mateixa tapa superior.

  C_FONT_260411-0634sl

  KIT EXTRA LONG

  El Kit d'embalatge Extra Long es caracteritza per les seves grans dimensions, es pot fabricar de manera envoltant amb dues peçes en forma d'"U", una inferior i una altra superior que formen el cos del contenidor, ademés de laterals amb reforços de fusta per poder tancar el contenidor.

  En aquest cas, el kit es fabrica segons les especificacions del pes i força d'expansió del producte a empaquetar. També oferim l'opció de aportar els palets de fusta a mida del contenidor. L'altra opció de fabricació és d'un format de kit plegable però amb palets especialment indicats o fabricats per aquest tipus de necessitats.

  Aquests kits estàn especialment indicats per a productes llargs i de pes elevat. La seva composició junt als reforços laterals de fusta formen un bloc sòlid que el fan apte per a embalatge de productes a granel de gran pes, com podria ser barretes metàl·liques o estructures allargades.

  p1050635
  ¿Necesitas más información sobre nuestros productos y servicios?